Na podstawie lektury Bolesława Prusa pt."Kamizelka" Napiszę rozprawkę na temat "Czy miłość usprawiedliwia kłamstwo".Uzasadnię swój sąd opierając się na treści noweli,oraz innych znanych mi lektur.
Proszę o pomoc!!!

Praca potrzebna na piątek.!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-06T08:50:59+01:00
Czy miłość może usprawiedliwić kłamstwo ?
Moim zdaniem tak. Na wstępie chciałabym wyjaśnić pojęcie słowa miłość. To uczucie, które przejawia się w relacji do drugiej osoby, połączone z silnym pragnieniem stałego obcowania z nią.
W temacie postawiono bardzo ważne pytanie: Czy miłość może usprawiedliwić kłamstwo? Logicznym byłoby odpowiedzieć: nie. Jednak wydaje mi się, że tak mógłby odpowiedzieć tylko ktoś, kto nigdy nie był zakochany.
Dla ukochanej osoby jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Zależy to od siły uczucia. Z treści utworu Bolesława Prusa wynika, że miłość opisanego małżeństwa była prawdziwa i szczera. Ale czy możemy nią usprawiedliwić kłamstwo, jakiego oboje się dopuszczali? Sądzę, że odpowiedź powinna brzmieć: tak. Człowiek zakochany ma pewne prawa, którym inni nie podlegają.
Moim zdaniem bohaterowie "Kamizelki" nie dopuścili się kłamstwa. Chcieli oni chronić ukochaną osobę. Czy to coś złego? Sami wiemy, że kiedy się kogoś kocha, wybacza mu się różne rzeczy, stara się go chronić przed "całym złem tego świata".
W związku z powyżej podanymi argumentami chciałabym uzasadnić swoją wypowiedź w ten sposób: Miłość może usprawiedliwić kłamstwo, jeżeli kłamiemy, żeby nie zranić kochanej osoby.