PROSZĘ O ODPISANIE. WAŻNE! NA JUTRO! PROSZĘ O ODPISYWANIE NIE NA ZASADZIE RELIGII TYLKO HISTORII


1. Wyjaśnij pojęcia:
Judaizm
paleolit
neolit
prawo
państwo
mumia
balsamowanie
hieroglify
pismo Klinowe
Mesjasz
Dekalog
menora
Biblia
Buddyzm
Hinduizm

2. Kim byli:
Jezus Chrystus
Mojżesz
Salamon i Dawid
Hammurabi
Konfucjusz

3. 3 różnice między wiarą Żydów a Egipcjan

4. 3 różnice między trybem osiadłym a koczowniczym

5. Dlaczego największe cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami

6. Dlaczego prawo i pismo odegrało ważną rolę w procesie powstawania państw

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T16:40:48+01:00
1. Wyjaśnij pojęcia:
Judaizm - monoteistyczna religia żydowska, zwana abrahamową, powstała ok II tys. p.n.e.
paleolit - starsza epoka kamienia (późna), najdłuższa epoka w dziejach ziemi, charakterystyczną cechą jest powstanie wtedy łuku
neolit - nowa epoka kamienia
prawo - zasady postępowania, unormowane jakimiś przepisami i zarządzeniami
państwo - wyższa organizacja społeczeństwa, charakteryzująca się wspólnym językiem, terytorium, tradycją
mumia - zabalsamowane zwłoki, ciało człowieka lub zwierzęcia
balsamowanie - czynności, które mają na celu zapobiegania rozkładowi ciała, inaczej mumifikowanie
hieroglify - pismo egipskie, obrazkowe
pismo Klinowe - pismo Sumerów, piktorgaficzne
Mesjasz - zbawiciel, w religii żydowskiej i chrześcijańskiej odoba, która miała wyzwolić naród wybrany
Dekalog - zbiór dziesięciu przykazań
menora - świecznik żydowski
Biblia - święta księga chrześcijan
Buddyzm - religia, a właściwie nurt filozoficzy, powstały p.n.e. za pośrednictwem Buddy
Hinduizm - religia animalistyczna, politeistyczna

2. Kim byli:
Jezus Chrystus - postać historyczna, w religii chrześcijańskiej - Mesjasz, żydowskiej - bluźnierca, islamskiej - prorok
Mojżesz - jeden z patriarchów w religii żydowskiej i chrześcijańskiej
Salamon i Dawid - królowie Izraelczykow
Hammurabi - przywódca Babilonii, twórca kodeksu Hammurabiego
Konfucjusz

3. 3 różnice między wiarą Żydów a Egipcjan
- monoteistyczna, politeistyczna
- Bóg jako istota nieznana, nieopisana, nieprzedstawiania, u Egipcjan bogowie byli w pełni personifikowani

4. 3 różnice między trybem osiadłym a koczowniczym
- brak przemieszczania się, uprawa roli, zakładanie większych osad
5. Dlaczego największe cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami
- z powodu sprzyjających warunków klimatycznych, wylewy rzek umożliwiały uprawę roli i zapewniały pożywienie
6. Dlaczego prawo
i pismo odegrało ważną rolę w procesie powstawania państw

- ukształtowało system hierarchiczny i porządkowy w społeczeństwie
2 5 2