Odpowiedzi

2009-12-03T19:03:39+01:00
Pozytywne:
- po zakończeniu I wojny światowej potwierdzono istnienie 11 nowych państw w Europie (Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa, Czechosłowacja, Irlandia, Jugosławia, Lichtenstain, Austria, Węgry, Estonia).
- W Ameryce nastąpił rozwój produkcji szeregu towarów konsumpcyjnych.
- I wojna światowa przyniosła przyniosła dla Europy Zachodniej obok ogromnych strat materialnych również ogromne korzyści polityczne. Nastąpiła demokratyzacja życia społecznego.
- Na gruzach imperiów habsburskiego, rosyjskiego i tureckiego powstały państwa narodowe m.in. Polska po przeszło stu letniej niewoli odzyskała niepodległość.

Negatywne:
- Dla Niemiec: Niemcy musieli zapłacić odszkodowania wojenne zwycięzcom, mieli zakaz posiadania czołgów, samolotów, okrętów podwodnych. Zabrano im także kolonie.
- w Ameryce wystąpiło zjawisko nadprodukcji, przez to zbankrutowało wiele przedsiębiorstw i instytucji finansowych, kryzys dosięgnął wszystkie kraje Europejskie co spowodowało wysokie bezrobocie.
- Okres międzywojenny w Europie Środkowo-Wschodniej to ciągłe zmaganie się z biedą i zacofaniem, ciągle konflikty na tle narodowościowym, lokalne wojny, próby przewrotów i dyktatur.
- Żołnierze i oficerowie wracający z frontu I wojny światowej byli pozostawieni z własnymi problemami. Zostali bez wykształcenia i bez pracy.

4 4 4