Odpowiedzi

2009-12-03T16:55:52+01:00
T- czas
v - prędkość
d₁- długość mostu
d₂- długość pociągu
s - droga

s=v*t s= 5m/s* 6min 40s=5m/s* 400 s = 2000 m

s=d₁+d₂ d₂=s-d₁ d₂= 2000 m - 600 m = 1400m