1. Przez prostokątne pole o powierzchni 8 ha przebiegać ma odcinek drogi o długości 150m i szerokości 20m. Ile hektarów pola pozostanie do wykorzystania tej inwestycji . ?

2. Bok rombu ma 5 cm, a wysokość tego rombu wynosi 4,8 cm. Jedna z przekątnych ma 6 cm. Jaką długość ma druga przekątna tego rombu ? --- ma 8 cm.. ; D ale potrzebuje obliczeń

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T23:34:43+01:00
P₁ = 8 ha = 80.000 m²
a = 150m - długość drogi
b = 20 m - szerokość drogi

P₂= a*b = 150m*20m =3000m² -pole pasa dogi

P₃ - cząść pla do wykorzystania

P₃ = P₁ - P₂
P₃= 80.000 m² - 3.000 m² = 76.000 m²
P₃ = 76.000 m² = 7,6ha

Do wykorzystania pozostanie 7,6 ha pola

Zad.2
a = 5 cm - bok rombu
h = 4,8 cm - wysokość rombu
e= 6 cm jedna z przekatnych rombu
f = ? - druga przekatna rombu

Korzystam z dwóch wzorów na pole rombu
P = a*h
P = ½e*f

P = 5 cm*4,8 cm = 24 cm²

Z drugiego wzoru obliczam drugą przekatną rombu

½e*f = 24 cm²
½*6 cm *f = 24 cm²
3* f =24 cm² /:3
f = 24 : 3
f = 8 cm
Druga przekontna rombu wynosi 8 cm