Zad.7
a)Od podwojonej sumy liczb a i b odejmij ich różnicę
b)Od podwojonej różnicy liczb a i b odejmij ich sumę

zad.8
Jeden talerz głęboki kosztuje g zł, a jeden talerz płytki kosztuje p złotych a t groszy. Zastaw obiadowy składa się z talerza głębokiego o płytkiego.Ile złotych trzeba zapłacić za n kompletów złożonych z tuzina zestawów obiadowych?

zad.9
Oblicz średnio arytmetyczna czterech kolejnych liczb naturalnych z których najmniejsza jest liczba
a. n+70
b. n-2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T16:41:01+01:00
Zad.9

a) [ (n+70) + (n+71) + (n+72) + (n+73) ] / 4 = [4n + 286] / 4 = n + 71,5

b) [ (n-2) + (n-1) + n + (n+1) ] / 4 = [4n - 2] / 4 = n - 0,5
1 4 1