Odpowiedzi

2009-12-05T12:38:38+01:00
3 listopada – Polska zadeklarowała niezależność od Rosji
8 listopada - Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali uwolnieni z twierdzy w Magdeburgu
10 listopad - zdobycie Warszawy przez legiony Józefa Piłsudskiego
11 listopad - uznanie niepodległości Polski na arenie międzynarodowej, kapitulacja Niemiec
14 listopada – samorozwiązanie Rady Regencyjnej i przekazanie pełni władzy Józefowi Piłsudskiemu
21 listopad - Polska odzyskała z rąk ukraińskich cały Lwów
27 grudnia – wybuch powstania w Wielkopolsce

1919

15 stycznia – Polska została zaproszona przez zwycięskie państwa Ententy do udziału w konferencji pokojowej
16 stycznia – powstał rząd Ignacego Jana Paderewskiego
29 stycznia – bitwa pod Skoczowem z wojskami czeskimi. Zakończyła się 31 stycznia powodzeniem strony polskiej, ponieważ została zatrzymana ofensywa wojsk czeskich
3 lutego – podpisanie polsko-czeskiego układu o tymczasowej granicy na Śląsku Cieszyńskim
16 lutego – przerwanie działań zbrojnych w Wielkopolsce (powstanie wielkopolskie) - rozejm w Trewirze
20 lutego – uchwalenie tzw. Małej Konstytucji
4 4 4