Odpowiedzi

2009-12-03T16:43:59+01:00
Polacy – naród[23]zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, poza granicami Polski tworzący zbiorowości polonijne

Polacy należą do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Posługują się w większości językiem polskim oraz alfabetem łacińskim, który został wprowadzony w X wieku z chwilą, od której na ziemiach polskich zaczęto wprowadzać chrześcijaństwo obrządku rzymskokatolickiego. W ukształtowaniu wyznaniowym Polaków wyraźną większość stanowią katolicy obrządku łacińskiego, obecne są także inne obrządki i wyznania.

W kraju i poza jego granicami żyje około 50-60 milionów Polaków.
2009-12-03T16:44:34+01:00
Polak to człowiek wierzacy w swoja ojczyzne oraz osoba która szanuje polskie swieta;]
2009-12-03T16:44:34+01:00
Polak jest to mieszkaniec Polski, który ma polskie obyczaje i tradycje oraz mówi po Polsku. Ma on określone prawa i obowiązki.