Oblicz :
a) Jakie ciśnienie wywiera na podłoże kilogramowy odważnik o powierzchni podstawy 20cm² ?
b) Jaka siła, działając na powierzchnię 2m², wywołuje ciśnienie 500 Pa?
c) Jaką masę ma kamień, który przylega do podłoża powierzchnią 10cm² i wywiera na nią ciśnienie 1kPa ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:16:44+01:00
P- ciśnienie
F- siła
S- powierzchnia
m -masa
g-przyspieszenie ziemskie (około 10m/s²)

p=F/S [Pa]=[N]/[m²]

a) F=m*g F=1kg*10m/s² = 10N
20cm² = 0,002 m²
p=10N/0,002m²=5000Pa = 5kPa

b)p=F/S F=p*S
F=500Pa*2m²= 1000N = 1kN

c) 10cm²=0,001 m²
F=1kPa*0,001 m² = 1000 Pa *0,001 m² = 1N
F=m*g m=F/g m=1N/10m/s²= 0,1 kg
1 5 1