Odpowiedzi

2009-12-03T16:55:03+01:00
Pk=πr² π≈3,14
46,28cm²=3,14r²
r²≈14,74
r≈3,84
2009-12-03T17:01:58+01:00
Żeby obliczyć pole koła trzeba znać wzór:

P = πr²

Podstawiamy pole koła do wzoru i wychodzi:

46,28 = πr²

wiemy, ze π w przybliżeniu wynosi: 3,14, więc tą liczbę też podstawiamy do wzoru:

46,28 = 3,14*r²

Przekształcamy wzór, przenosząc 3,14 na lewą stronę i zmieniając znak i wychodzi:

46,28/3,14 = r²
r² = ok. 14,739
r = √14,739
r = ok. 3,84 cm

spr.:
P = πr²
P = 3,14*3,84²
p = 3,14 * 14,738
p = 46,28 cm²