Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T14:55:37+01:00
Należy zaznaczyć, że w Atenach przemiany ustrojowe były gwałtowne, jeden typ ustroju następował po drugim, natomiast ustrój Sparty łączył w sobie elementy monarchii, arystokracji, oligarchii i demokracji. Próba porównania tych ustrojów dotyczy każdego etapu ewolucji ustrojowej w Atenach.
Pod pojęciem ustroju państwowego należy rozumieć całokształt zasad określających prawno-polityczną rganizację społeczeństwa i funkcjonowanie instytucji prawno-państwowych.
Wpływ obywateli na władzę (jeśli istnieje) przejawia się w wyborze swoich przedstawicieli do organów władzy, np.: archontowie (Ateny), eforowie, członkowie ,,Geruzji” (Sparta).
2 1 2