Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T16:59:32+01:00
-konsekwencją procesów społeczno – gospodarczych
-słabość władzy królewskiej
-samodzielną politykę dynastyczną
-otwartego konfliktu z polską szlachtą
- przeprowadzenie jakichkolwiek reform wewnętrznych
-magnateria dążąc do przejęcia władzy w kraju.
- wzrost obciążeń chłopa, ciągłe konflikty i wystąpienia chłopskie na tle społecznym
-Rzeczpospolitą w wieloletnią wojnę ze Szwecją.
- działaniami wojennymi, ale przede wszystkim epidemiami i zarazami
-funkcjonowanie gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej
-obrony praw innowierców i przywilejów szlacheckich
2009-12-03T17:09:42+01:00
1.słabość władzy królewskiej
2.odziały wśród szlachty, a dokładnie pomiędzy dwoma magnackimi stronnictwami: Familii (Czartoryscy i Poniatowskich)
3.Przyjęta w 1552 r. zasada liberum veto, to znaczy całkowitej jednomyślności przy rozstrzyganiu spraw, umożliwiał nawet jednemu posłowi wystąpienie z protestem przeciwko uchwale sejmu i co za tym idzie, niedopuszczenie do jej przyjęcia, a nawet zerwanie sejmu.
4.zazwyczaj magnaci, kierujący politycznym życiem kraju, sami paraliżowali działalność sejmu, nie chcąc jednak występować otwarcie przekupywali posłów, którzy na ich polecenie zrywali sejmy.
5.słabienie militarne. Pospolite ruszenie straciło na znaczeniu. Większa część nieregularnej armii składała się z najemników cudzoziemskich. Dowództwo wojskowe nie cieszyło się autorytetem.
6.Wojny toczące się od połowy XVII wieku przyniosły poważne zniszczenia kraju. Towarzyszyły im epidemie chorób i klęski głodowe, co w sumie spowodowało także zmniejszenie się liczby ludności w Polsce i wyludnienie niektórych okolic.