Odpowiedzi

2009-12-05T16:17:00+01:00
Korzystamy ze wzorów Viete'a
x₁+x₂=-b/a
x₁*x₂=c/a
x₁+7=-b
x₁*7=c
x₁=c/7
x₁=-b-7
-b-7=c/7 *7
-7b-49=c
c=-7(b+7) dla każdego b będącego liczbą całkowitą
2009-12-05T21:13:15+01:00
Ze wzorówVieta
x₁+x₂=-b/a
x₁*x₂=c/a
x₂=7
a=1
x₁+7=-b/a
x₁+7=-b
x₁*7=c/a
x₁*7=c
x₁=-b-7
x₁=c/7
-b-7=c/7
-7b-49=c
c=-7b-49
c=-7(b+7)