1. Tkanka nabłonkowa pełni różnorodne funkcje. Przedstaw na 2 wybranych przykładach różnice w budowie i położeniu nabłonków oraz wyjaśnij związek wskazanych róznic z biologiczna funkcją omawianych nabłonków.

2. Podaj 3 cechy krwi przemawiające za tym, ze jest ona tkanką łączną.

3. Wykonaj tabele w której porównasz funkcje wszystkich rodzajów elementów morfotycznych krwi.

4. Porównaj skład chemiczny (na przykładzie wybranych związków i pierwiastków) i niektóre właściwości fizyczne substancji międzykomórkowej występującej w poszczególnych rodzajach tkanki łącznej.

5. Wyjaśnij jaka funkcję pełni tkanka tłuszczowa. W jakich okolicznościach następuje jej nadmierny przyrost i jakie to ma znaczenie dla zdrowia człowieka?

6.Tkanka kostna ma duże możliwości regeneracyjne. Przedstaw w postaci schematu zjawisko zrastania się kości po złamaniu.

7. Określ dwa czynniki wpływające na szybkość przepływu impulsu nerwowego.


BARDZO, BARDZO PROSZĘ O POMOC WE WSZYSTKICH ZADANIACH.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T16:57:06+01:00
1. działa jak filtr biologiczny - wychwytuje mikroogranizmy (wirusy, bakterie, pasożyty) krążące w organizmie, ale także komórki nowotworowe oraz różne substancje, takie jak toksyny, leki, metale ciężkie

2. jest miejscem „szkolenia” limfocytów B i T (komórek odpornościowych) – w węzłach chłonnych młode limfocyty uczą się rozpoznawać obce mikroorganizmy i cząsteczki oraz odróżniać je od elementów macierzystego organizmu

3. bierze udział w wytwarzaniu przeciwciał – limfocyty B mają zdolność wytwarzania cząsteczek zwanych przeciwciałami, które atakują obce komórki i je niszczą. Można je porównać do miniaturowych bomb z opóźnionym zapłonem, które trafiają w charakterystyczny czuły punkt obcej komórki. W chwili, kiedy węzeł chłonny wychwyci obcy mikroorganizm, limfocyty B gwałtowanie się namnażają, przez co węzeł zwiększa swoją objętość. Nowopowstała armia limfocytów produkuje odpowiednie przeciwciała, które opuszczają węzeł i drogą naczyń limfatycznych trafiają do krwi i tym samym każdego zakątka organizmu.