Napisz zamówienie:
- sprecyzuj towar, który chcesz zamowić
- zapytaj, w jakim okresie
towar moze być dostarczony i wyraź preferowaną datę dostawy
- Określ formę płatności i sposob dostawy( poczta, kurier, itp)
-Poproś o potwierdzenie przyjęcia zamowienia

1

Odpowiedzi

2009-12-04T15:13:26+01:00
To order wash-board of firm be from state of store new want amika .ma and energooszczędna. Question beguile when commodity dostane? Is possible it to establish date of delivery? Please, supply package for (after) by about confirmation of shopping curiera.Please and for (after) delivery by date and -mail but