1. Przyśpieszenie z jakim porusza się pojazd wynosi 4 m/s2 Jaką prędkość uzyska po 12,5 sekundach ?


2. Jakie przyśpieszenie nada ciału o masie 2,5 kg siła o wartości 12N ?

3. Ciśnienie wynosi 3,5 hPa. Jaka siła działa na powierzchnię 12 m2 ?

4. ile wody ogrzano o 2 K jeśli zużyto przy tym 8,4 kJ energii ?

5 . ciało ma ciężar 234 kN . jaka jest jego masa ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:05:25+01:00
1 ) a = V / t
V = t * a = 12,5 s * 4 m/s² = 50 m/s

2 ) a = F / m
a = 12 N / 2,5 kg = 4,8 m/s²

3 ) P = F / s
F = S * P = 350 Pa * 12 m² = 4200 N

4 ) Cw = Q / m * ΔT
m = Q / ΔT * Cw = 8400 J / 2 K * 4200 J/kg*^K = 1 kg

5 ) Fg = 234 kN = 234000 N
Fg = m * g
m = Fg / g = 234000 N / 10 m/s² = 23 400 kg
1 5 1