Odpowiedzi

2009-12-03T17:13:52+01:00
Odwołując się do cech powieści takich jak:
swobodna kompozycja
obejmuje obszerny materiał społeczno-obyczajowy, historyczny, psychologiczny.
ma zazwyczaj rozbudowaną fabułę.
można stwierdzić, że "Syzyfowe prace" są powieścią dlatego, że przedstawiają okres zaborów i obyczaje, obowiązki z tym związane. Ma rozbudowaną fabułę, wskazuje na to fakt, iż wątki są połączone w pewną całość na zasadzie przyczynowo- skutkowej czego przykładem mogą być właśnie wyżej wymienione zabory, które narzucały Polsce kulturę i język zaborcy.


Mam nadzieję, że pomogłam, myślę że naprowadziłam Cię na pewną drogę do napisania tej pracy.