1. Oblicz u ostrosłupa prawidłowego czworokątnego (piramidy) : A ) wysokość ściany bocznej, pole powierzchni bocznej, pole podstawy, pole powierzchni całkowitej , objętość MAJĄC ; długość krawędzi podstawy (8) i wysokość bryły (4√2)

B) długość krawędzi podstawy, wysokość bryły, pole podstawy, pole pow. całkowitej, objętość MAJĄC wysokość ściany bocznej (3√17) oraz pole powierzchni bocznej (72√17)

Z obliczeniami!!

1

Odpowiedzi

2009-12-03T17:13:51+01:00