Potrzebne od zaraz! Z góry wielkie dzięki, proszę o mądre rozwiązanie tych zadań, gdyż mam je na ocenę z biologii.
1.Tkanka nabłonkowa pełni różnorodne funkcje. Przedstaw na 2 wybranych przykładach różnicę w budowie i położeniu nabłonków oraz wyjaśnij związek wskazanych różnic z biologiczną funkcją omawianych nabłonków.

2.Na podstawie analizy rysunków i twojej wiedzy na temat tkanek, wskaż jak najwięcej cech przystosowujących komórkę nerwową, krwinkę czerwoną i komórki mięśnia sercowego do pełnienia swoich funkcji.
Wyjaśnij pojęcie: tkanka (komórka) wyspecjalizowana

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T21:52:17+01:00
1.nabłonki cechuje zwarty układ komórek, obecność błony podstawnej i centrioli (m.in. dlatego mają zdolność do nieustawicznych podziałów zapewniających regenerację tkanki.
NABŁONEK JEDNOWARSTWOWY WALCOWATY (CYLINDRYCZNY):
-wyściela żołądek i jelito cienkie, tworzy części wydzielnicze gruczołów.
- zbudowany z wysokich komórek i kształcie nierególarnych graniastosłupów ; jądra w dolnej warstwie cytoplazmy

- w jelicie cienkim, tworzy mikrokosmki przez co zwiększa powierzchnie wchłaniania, dzięki temu iż jest jednowarstwowy możliwe jest sprawne wchłanianie i przekazywanie dalej substancji odżywczych.
- komórki nabłonka jajowodu mają liczne rzęski, wykonujące ruch w kierunku macicy, ułatwiając przemieszczanie się komórki jajowej.

NABŁONEK WIELOWARSTWOWY PŁASKI:
-zbudowany z kilku warstw komórek z czego zewnętrzne są wyraźnie spłaszczone
- występowanie: jama ustna, przełyk, pochwa, przednia powierzchnia rogówki oka; NASKÓREK

- komórki warstwy powierzchniowej ulegają złuszczeniu, ale dzięki intensywnym podziałom w głębszej warstwie rozrodczej możliwe jest stałe odnawianie nabłonka
- powierzchnia warstwa naskórka rogowacieje i obumiera, tworząc elastyczną, odnawialną powłokę ochronną.

2.
KOMÓRKA NERWOWA:
-liczne dendryty: przewodzą impuls dokomórkowo, dzieki temu że są liczne możliwe jest odbieranie wielu impulsów jednocześnie.
-obecność aksonu: przewodzenie impulsu odkomórkowo
-obecność osłonek (mielinowej lub komórkowej- może nie występować wcale, może występować jedna lub wcale): zapewnia lepsze przewodnictwo impulsu (zwiększenie średnicy neurytu- zmniejszenie oporu elektrycznego)
-obecność przewężeń Ranviera- umożliwia skokowe przesylanie impulsu (ułatwienie, szybkość)
- obecność wielu synaps: pozwala na szczegolnie szybkie i precyzyjne przekazywanie impulsu

KRWINKA CZERWONA:
- okrągłe i dwuwklęsłe: pozwala na wychwytywanie cząsteczek tlenu i sprawny transport
-zdolność wykonywania aktywnego ruchu: nie są transportowane biernie z prądem krwi- dzięki temu mogę dostarczać tlen dokładnie tam gdzie jest on potrzebny
-bezjądrzaste: zmniejszenie metabolizmu komórkowego, co sprawia że transport tlenu jest wydajniejszy (erytrocyty nie muszą zużywać aż tyle tlenu na własne potrzeby)

KOMÓRKA MIĘŚNIA SERCOWEGO:
-jedno lub dwu jądrzasta komórka
- włókna są widlasto rozgałęzione- dzięki temu tworzą sieć, której skurcz prowadzi do zmniejszenia objętości serca; w przestrzeniach sieci znajdują się liczne naczynia krwionośne, dzięki czemu serce może byś dobrze odżywione i dotlenione
- w komórce liczne mitochondria (odpowiadają za oddychanie komórkowe) i mioglobina (czerwony barwnik oddechowy z żelazem) co pozwala komórce na ciągłą pracę
- obecność węzła zatokowo-przedsionkowego generującego impulsy do skurczu (zlokalizowany w tylnej ścianie prawego przedsionka) pozwala na skurcze niezależne od centralnego układu nerwowego.
4 4 4