Odpowiedzi

2009-12-03T17:22:40+01:00
W miarę rozwoju i wzrostu ryb zmieniają się ich potrzeby pokarmowe i wymagania środowiskowe. Przemieszczają się z miejsca na miejsce ryby mają możliwość odnalezienia odpowiednich warunków dla aktualnego stadium rozwoju. Ryby wędrują z rożnych powodów. Jedną z przyczyn wędrówek gatunków żyjących na terenach, gdzie wyraźnie można wyróżnić sezonowość pór roku może być przystosowywanie się do zmian środowiska. Trzeba także podkreślić ogromne znaczenie powrotów ryb w te same, stałe miejsca tarłowe. Umożliwia to zarówno powstawanie i rozwój przystosowań młodych ryb do warunków istniejących na obszarach tarłowych, jak też dobre wykorzystanie istniejących warunków. Im warunki lepsze, tym lepiej mogą być wykorzystane, ponieważ lepsza przeżywalność ikry i wylęgu sprzyja powrotowi większej liczby dojrzałych ryb do miejsc swojego rozrodu.

W zależności od pochodzenia ryby dzielimy na:

 słodkowodne, żyjące w wodach śródlądowych lub przebywające w nich co najmniej przez część swego życia;

 morskie, żyjące wyłącznie w wodach morskich:
-ryby bałtyckie- gatunki złowione w Morzu Bałtyckim i w cieśninach duńskich na wschód od Skagen,
-ryby daleko morskie- złowione poza Bałtykiem.
22 3 22