Bryła lodu o masie 2kg ma temperaturę równą temperaturze topnienia. Jaki procent masy lodu ulegnie stopnieniu, jeżeli bryle dostarczono 117 kJ ciepła?


Ile ciepła należy doprowadzić do 2kg wody o temperaturze 20 C , aby zamieniać ją w parę o temperaturze tównej temperaturze wrzenia (100C)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T22:45:59+01:00
Z.1
Dane:
m1= 2kg
t=0C
Q=117 kJ
m2=?
ct=333,7 kJ/kg

ct=Q/m2
m2= Q/ct
m2=117kJ/333,7kJ/kg≈o,35 kJ×kg/kJ=0,35kg
%masy stopionej=m2/m×100%
%masy stopionej=0,35kg/2kg×100%=17,5%
Odp.: Stopieniu uległo ok. 17,5% masy lodu.

Z.2
Dane:
m=2kg
t1=20C
t2=100C
cw=4200kJ
cp=2257kJ

Q=cw×m×ΔT+cp×m
Q=2kg×4200kJ/kg×K ×(100C-20C)+2257kJ/kg×2kg
Q=8400kJ/K×80K+4514kJ
Q=676514kJ
Odp.: Należy doprowadzić 676 514kJ ciepła.