Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:31:05+01:00
Czy każdego dnia odczuwasz obecność Boga w Twoim życiu? Jeżeli tak, to w czym się ona objawia? Czy są to jakieś widzialne znaki, uśmiech bliźniego, dobre słowo od spotkanego człowieka…?
Czy obcowanie z naturą zbliża Cię jeszcze bardziej do Stwórcy?
Czy zdarza się Tobie mieć nieczyste(złe) myśli dotyczące(względem) drugiego człowieka?
Czy czujesz się współodpowiedzialny za zło tego świata i grzech, który zdaje się królować ponad Opatrznością?
Jak postrzegasz świat? Czy sądzisz, że stał się bardzo zmaterializowany?
Co myślisz ludziach, którzy wypowiadają się na temat religii w sposób karygodny, bez większego poszanowania, z lekceważeniem, z naruszaniem wszelkiego smaku?
Czy uważasz, że nasza ludzkość ma szansę, aby wyzbyć się kłamstwa, hańby i wszelkiego grzechu, który niszczy jego (ludzką) duszę?
Czy podobnie jak ja uważasz, że proces końca świata już się rozpoczął (dewiacje, rozwiązłość ludzi, korupcja, morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, ludzie wokół się tylko zdradzają, myślenie cielesnością, itp.)?
7 3 7