W czasie skurczu lewa komora tłoczy około 70cm₃ krwi. Znając objętość krwi dorosłego człowieka (5l.), oblicz ilość skurczów lewej komory potrzebnej do jej całkowitego pompowania. Odpowiedz , czy jest to możliwe w ciągu jednej minuty.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:31:58+01:00
Ilość skórczów komory u zdrowego człowieka równa sie ilości tętna. Np tętno wynosi 70. Ilość krwi wyrzucanej z komory to 70-75ml.

70-75 ml* ilość skurczów na min
70* 70= 5 litrów

jest to możliwe w ciągu minuty!