Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:49:30+01:00
1. - Przejęcie przez państwo kontroli nad gospodarką rolną
-wyzyskiwanie chłopów, spędzenie ich sowchozów i kołchozów
-wytyczenie kierunków produkcji w rolnictwie
- konfiskacja majątków ziemskich
- likwidacja majątków ziemskich przez co ok 15 mln ludzi straciło dach nad głową.
- kolektywizacja doprowadziła do padnięcia ok 100 mln zwierząt gospodarskich
- w 1931 roku w skutek kolektywizacji wybuchł największy głód w Rosji zmarło wówczas 6 mln ludzi.

2. Naród niemiecki poczuł się upokorzony zapisami w Traktacie Wersalskim.
Wysokie odszkodowania wojenne, które Niemcy musieli płacić Anglii i Francji doprowadziły do załamania gospodarki. Ogólnoświatowy kryzys pogłębił to jeszcze bardziej.
Powstaje partia narodowo-socjalistyczna NSDAP której hasła trafiają na podatny grunt. Zdesperowani bezrobotni i głodujący ludzie wierzyli że partia i jej przywódca A.Hitler zmieni ich jakość życia.
Uważano iż oczyszczenie
państwa z elementów obcych rasowo zapewni temu państwu dobrobyt i władzę nad światem.

3. nie wiem o jakie sankcje dokładnie chodzi...

4.Przyczyną były częste zmiany rządzących w kraju, walki między partiami, sejmokracja- nadmierna dominacja parlamentu nad innymi instytucjami, niestabilna sytuacja gospodarcza( w czerwcu 1925 rozpoczęła się wojna handlowa z Republiką Niemiecką) W listopadzie 1925 upadł rząd Władysława Grabskiego. Władzę przejmuje gabinet Skrzyński. Ministrem spraw wojskowych został gen. Lucjan Żeligowski. Po utracie poparcia PPSu gabinet Skrzyńskiego także upadł. Powstaje kolejny rząd Wincentego Witosa. Nie miał jednak on poparcia społecznego ze względu na częste zmiany rządzących. 10 maja 1926 utworzono rząd Chjeno-Piasta. Wówczas Józef Piłsudski udzielił wywiadu Kurierowi Porannemu że "...staje do walki ze złem..." Zapowiedział również sankcję życia politycznego. Gazeta została skonfiskowana. W nocy z 11 na 12 maja w warszawskim garnizonie ogłoszono alarm, część oddziałów wymaszerowała do Rembertowa i oddała się pod dowództwo Piłsudskiego. Oddziały zajęły most na Wiśle. Na moście Poniatowskiego doszło do spotkania Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. Marszałek zażądał aby Witos ustąpił, natomiast prezydent zażądał kapitulacji przeciwnika. Po załamaniu się pertraktacji doszło do walk. PPS udzielił poparcia buntownikom i ogłosił strajk generalny poparty przez Związek Zawodowy Kolejarzy. Witos i Wojciechowski obawiając się wojny domowej podali się do dymisji. W wyniku zamachu powstał gabinet Kazimierza Bartla, Piłsudski został ministrem spraw wojskowych. 31 maja Zgromadzenie Narodowe wybrało Piłsudskiego prezydentem, nie przyjął on tej funkcji i ostatecznie głową państwa został Ignacy Mościcki.

7 3 7