Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:41:37+01:00
1)W Polsce szlachta wymusiła na monarchach tolerancję wyznań protestanckich, gdyż uważała to za część demokracji szlacheckiej,czyli "złotej wolności".
Zygmunt Stary pomimo oporów zaakceptował to, a jego syn Zygmunt August został uznany najbardziej tolerancyjnym władcą epoki renesansu.
Walezy był niechętny dysydentom (np. gdy dowiedział się o swym wyborze na króla Polski szturmował jedną z hugenockich twierdz we Francji).
Zygmunt III Waza był zagorzałym katolikiem, jednak musiał ustępować szlachcie.
Władysław IV Waza był tolerancyjnym królem.
Jan II Kazimierz doprowadził do wygnania arian w 1658 roku.
August Mocny by zostać władcą Rzeczypospolitej przeszedł na katolicyzm, jednak religia nie miała dla niego większego znaczenia.
W Polsce nie dochodziło do antyreformacyjnych tumultów i z tego powodu była nazywana "państwem bez stosów".

Natomiast w innych krajach katolickich protestanci byli prześladowani( patrz: noc św. Bartłomieja)
1 5 1