Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:56:58+01:00
1.Igrzyska jako święto wszystkich Hellenów

Grecy bardzo cenili współzawodnictwo, dlatego też chętnie uczestniczyli we wszelkiego rodzaju zawodach i konkursach, które nazwali agonami. Od najdawniejszych czasów dbali o sprawność fizyczną. Było to bardzo ważne, ponieważ po mężczyznach oczekiwano, że zostaną dobrymi żołnierzami. W każdym mieście znajdowały się wydzielone tereny przeznaczone do ćwiczeń sportowych, na których Grecy spędzali wiele czasu. Zawody sportowe były częścią obrzędów ku czci różnych bogów i bohaterów. Najpopularniejsze igrzyska odbywały się w Olimpii na Peloponezie, w Nemei na Przesmyku Korynckim i w Delfach.
Najsławniejsze jednak były igrzyska w Olimpii, poświęcone Zeusowi. Sportowcy spotykali się tam co cztery lata. Na czas igrzysk ogłaszano w całej Helladzie powszechny spokój. Przerywano wówczas wszystkie wojny, aby zawodnicy i widzowie, nawet ci z najdalszych zakątków świata greckiego, mogli bez przeszkód dotrzeć do Olimpii, a następnie bezpiecznie wrócić domu. W okresie igrzysk wszyscy Grecy czuli, że należą do jednej wspólnoty. Ktoś, kogo nie uważano za Greka, nie miał prawa uczestniczyć w tym wielkim święcie.
2. 1. Alpinizm (M:1932)
2. Badminton (M:1992-2000, K:1992-2000)
3. Batut (M:2000, K:2000)
4. Baseball (M:1992-2000)
5. Boks (M:1904-1908,1920-2000)
6. Gimnastyka (M:1896-2000, K:1928-2000)
7. Gimnastyka artystyczna (K:1984-2000)
8. Golf (M:K:1900-1904)
9. Hokej na trawie (M:1908,1920,1928-2000, K:1980-2000)
10. Jeździectwo (M:1900-1936, M:K:1948-2000)
11. Judo (M:1964,1972-2000, K:1992-2000)
12. Jue de Paume (M:1908) - gra podobna do badmintona
13. Kajakarstwo (M:1936-2000, K:1948-2000)
14. Kajakarstwo górskie (M:1972,1992-2000, K:1972,1992-2000)
15. Kolarstwo (M:1896-1900,1908-2000, K:1984-2000)
16. Kolarstwo górskie (M:1996-2000, K:1996-2000)
17. Koszykówka (M:1904,1936-2000, K:1976-2000)
18. Lacrosse (M:1904-1908) - gra podobna do hokeja na trawie
19. Lekkoatletyka (M:1896-2000, K:1928-2000)
20. Łucznictwo (M:1900-1908,1920,1972-2000, K:1904-1908,1972-2000)
21. Pięciobój nowoczesny (M:1912-2000, K:2000)
22. Piłka nożna (M:1900-1928,1936-2000, K:1996-2000)
23. Piłka ręczna (M:1936,1972-2000, K:1976-2000)
24. Piłka wodna (M:1900-2000, K:2000)
25. Pływanie i skoki do wody (M:1896-2000, K:1912-2000)
26. Podnoszenie ciężarów (M:1896-1904,1920-2000, K:2000)
27. Polo (M:1908,1920-1924,1936)
28. Przeciąganie liny (M:1912-1920 - jako konkurencja lekkoatletyczna także M:1900-1908)
29. Rackets (M:1908) gra podobna do tenisa
30. Roque (M:1904) gra podobna do krykieta
31. Rugby (M:1900,1908,1920-1924)
32. Siatkówka (M:1964-2000, K:1964-2000)
33. Siatkówka plażowa (M:1996-2000, K:1996-2000)
34. Sporty motorowodne (M:1908)
35. Softball (K:1996-2000)
36. Strzelectwo (M:K:1896-1900,1908-1924,1932-2000)
37. Szermierka (M:1896-2000, K:1924-2000)
38. Taekwondo - (M:2000, K2000)
39. Tenis stołowy (M:1988-2000, K:1988-2000)
40. Tenis ziemny (M:1896-1924,1988-2000, K:1988-2000)
41. Triathlon - (M:2000, K2000)
42. Wioślarstwo (M:1900-2000, K:1976-2000)
43. Zapasy (M:1896,1904-2000)
44. Żeglarstwo (M:1900-2000,K:1988-2000)
* Biathlon (M:1960-2002, K:1992-2002)
* Bobsleje (M:1924-1956,1964-2002,K:2002)
* Curling (M:1998-2002, K:1998-2002)
* Hokej na lodzie (M:1920-2002, K:1998-2002)
* Łyżwiarstwo figurowe (M:1908,1920-2002, K:1908,1920-2002)
* Łyżwiarstwo szybkie (M:1924-2002, K:1960-2002)
* Narciarstwo akrobatyczne (M:1992-2002, K:1992-2002)
* Narciarstwo alpejskie (M:1948-2002, K:1948-2002)
* Narciarstwo klasyczne (M:1924-2002, K:1952-2002)
* Saneczkarstwo (M:1964-2002, K:1964-2002)
* Short track (M:1992-2002, K:1992-2002)
* Skeleton (M:1928,1948,2002, K:2002)
* Snowboard (M:1998-2002, K:1998-2002)

3.Na stadionie w Olimpii

Zawodnicy przybywali do Olimpii na wiele dni przed igrzyskami i – podobnie jak współcześni sportowcy – przygotowywali się do startu wraz ze swoimi trenerami. W dniu otwarcia stadion wypełniały tłumy przybyszów z całej Grecji. Wśród antycznych kibiców niewiele było kobiet, gdyż tylko niezamężne miały prawo zasiąść na ławach stadionu, a one rzadko opuszczały rodzinne polis.
Zmagania sportowców trwały pięć dni, W pierwszym dniu igrzysk wszyscy zawodnicy uczestniczyli w obrzędach ku czci Zeusa i przysięgali, że będą walczyć uczciwie. Ci, którzy złamali złożoną Zeusowi przysięgę, ściągali na siebie powszechną pogardę. Drugiego dnia zawodów odbywały się konkurencje, w których startowali młodzi chłopcy. Dorośli zawodnicy rozpoczynali rywalizację dopiero trzeciego i czwartego dnia. Najważniejszą konkurencją był pięciobój, składający się z biegu (dystans liczył 200 metrów), skoku w dal, rzutów dyskiem i oszczepem oraz zapasów. Wielkie emocje u publiczności wzbudzały wyścigi rydwanów. Był to sport dla najbogatszych. Zdarzało się, że w zawodach jeden właściciel stajni wystawiał kilka zaprzęgów. Podobnie jak we współczesnych wyścigach konnych nagradzano zarówno woźnicę, jak i właściciela koni.
4.Pomimo wielu różnic starożytne igrzyska i współczesne olimpiady mają wspólne cechy np. odbywają się co cztery lata. W zawodach uczestniczą reprezentanci wielu państw. Następnym podobieństwem jest to, że istnieją podobne konkurencje pięcioboju. Nawiązaniem do starożytnych igrzysk jest znicz olimpijski, który zapala się od ognia przyniesionego przez sztafetę z Olimpii.
3 3 3