Odpowiedzi

2009-12-03T17:57:40+01:00
Sejm Czteroletni (wielki) przedostatni sejm Rzeczpospolitej szlacheckiej, obradujący od października 1788 do maja 1792, zawiązany w konfederację, zwołany w celu zawarcia przymierza z rosją i zwiększenia armi, po ofercie sojuszu ze strony prus odrzucił protektorat rosyjski i rozpoczął prace nad reformą - ich efektem stała się konstytucja 3maja, a także wiele ustaw i projektów, dotyczących organizacji państwa, sądownictwa, prawa, gospodarki oraz spraw społecznych (m.in położenia mieszczan i żydów) obrady sejmu zawieszono z powodu interwencji rosyjskiej

2 3 2