Matematyka
3/82
Zapisz w postaci sumy algebraicznej pole:
a. prostokąt o bokach x+5 i x-2
b. trójkąta o podstawie x+3 i wysokości x-3
c. trapezu o podstawach x , x+2 i wyskoosći x+1

Historia
3/123
Na jakim tle dochodziło do konfliktów żydów z chrześcianami ?

Proszę o szybką odpwoedź pilne !!
będę bardzo wdzięczna

1

Odpowiedzi

2009-12-03T17:37:22+01:00
Ja mogę pomóc tylko w matematyce:
Zapisz w postaci sumy algebraicznej pole:
a. prostokąt o bokach x+5 i x-2

P=(x+5)*(x-2)=x²+5x-2x-10=x²+3x-10

b. trójkąta o podstawie x+3 i wysokości x-3

P=½*(x+3)*(x-3)=½(x²-9)=½x² - ⁹/₂

c. trapezu o podstawach x , x+2 i wyskoosći x+1

P=½*(x+x+2)*(x+1)=½(2x+2)(x+1)=(x+1)(x+1)=(x+1)²=x²+2x+1
11 3 11