PROSZĘ PRZETŁÓMACZCIE MI TO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI NA JUTRO BARDZO PRSZĘ TYLKO DOKŁADNIE.to jest na pozomie klasy 6szkoły podstaw.
It,s the year2050.The spaceship Stardust,going from Earth to the planet Kenai,is having some serious engine problems .The pilot decides to land on the planet Aiso .It is almost unexplored but the pilot knows the atmosphere on Aiso is like that on Earth and there is an oasis with water and fruit .The people from Stardust can wait there for help.Unfortunately,the spacecraft lands far away from the oasis and people have to walk for two weeks to get there .You are the leader of the group and you have to make some difficult decisions.Someone has to stay in the broken spaceship to get the radio massage from Earth.
Do you...
a)leave aboy who causes a lot of trouble?It,s agood chance to get rid of him but you don,t trust him.
b)leave a person who you need very much but who is also very good with the radio.?
You are now travelling to the oasis .After some time you find out that Professor Hagney is carrying avery cllection of stones while everybody else is carrying food and water for the group.
Do you ...
a)pretend not to notice?
b)throw his collection away? Everbody has to be treated the same .
People are tired and they to argue .Suddenly you find a strange tree.The leaves of the tree give people energy and make them happy but they also make their hair fall out.
Do you...
a)let them eat the leaves? You want to get to the oasis as soon as possible.
Their hair will probably grow again anyway.
b)not let them eat the leaves.You,re afraid they,ll get a shock when they realise they look like a group of zombies!
You ,re all safe in the oasis .A spaceship is coming tomorrow to collect you all .An earth station got the message from the preson in Stardust .Unfortunately, the spaceship cannot take that person .It,s coming again in 6months.
Do you...
a)go back to Stardust and wait with the person ?
b)say I m sorry and travel back to Earth?

1

Odpowiedzi

2012-08-11T18:31:25+02:00

Jest rok 2050. Statek kosmiczny Stardust, kieruje się z Ziemii na planete Kenai, mają jakieś poważne problemy z silnikiem. Pilot zdecydował że wylądują na planecie Aiso. Nie była ona dotąd zbadana ale pilot wie że atmosfera na planecie Aiso jest podobna do tej na Ziemii, oraz że występują na niej oaze z wodą i owocami. Ludzie ze statku Stardust mogą czekać tutaj na pomoc. Niestety, sonda wylądowała daleko od oazy i ludzie żeby dostać się tam muszą przespacerować dwa tygodnie. Jesteś liderem grupy i musisz podejmować trudne decyzje. Ktoś stoi przy popsutym statku żeby złapać jakiś sygnał radiowy z Ziemii.

Czy ty...

a) Opuścisz chłopca który ma spore kłopoty? To dobra szansa żeby się go pozbyć, ale ty mu nie wierz.

b) Zostawisz osobe która bardzo Cię potrzebuję ale dobrze obsługuje radio.?
Teraz podróżujesz do oazy. Po jakimś czasie orientujesz się że Profesor Hagney, nosi dużą kolekcje kamieni, podczas gdy inni noszą jedzenie i wodę dla grupy.
Czy ty,,,

a) Udajesz że nie zauważyłeś.
b) Wyrzucasz mu jego kolekcje, każdy musi być traktowany tak samo.

Ludzie są zmęczoni oraz się spierają. Nagle znajdujesz dziwne drzewo. KTóre daje ludzią energii oraz przy nim ludzie czują się szczęśliwi ale za to odpadają im włosy.

Czy ty...

a) Niech zjedzą liście, Ty musisz się dostać do oazy jak najszyciej a włosy tak czy tak odrasną im na nowo.

b) NIe pozwól im jeść liści. Boisz się że będą wyglądać jak grupa zombie!
Jesteście wszyscy bezpiecznie w oazie. Statek kosmiczny przyleci jutro żeby was zabrać. Stacja na ziemi dostała informacje od człowieka zze Stardust. Niestety, statek nie może zabrać tej osoby ( od radia). Przyleci po niego dopiero za sześć miesięcy.

Czy ty..

a) Wracasz do statku Stardust i czekasz na tę osobę?

b) Mówisz przepraszam i lecisz spowrotem na ziemię?