Odpowiedzi

2009-12-03T17:43:08+01:00
Przymiotnik jest to część mowy odpowiadający na pytania jaki? jaka? jakie?. Występuje on przy rzeczowniki. Odmienia przez przypadki, tak jak rzeczownik. Określa on cechy przedmiotów ludzi, zwierząt, roślin, zjawisk pogodowych idt. Podlega on stopniowaniu, wyjątkiem są cechy stałe. Występują 3 rodzaje stopniowania : prosty, opisowy, nieregularny.
54 4 54