Potrzebne od zaraz! Z góry wielkie dzięki, proszę o mądre rozwiązanie tych zadań, gdyż mam je na ocenę z biologii.
1.Tkanka nabłonkowa pełni różnorodne funkcje. Przedstaw na 2 wybranych przykładach różnicę w budowie i położeniu nabłonków oraz wyjaśnij związek wskazanych różnic z biologiczną funkcją omawianych nabłonków.

2.Na podstawie analizy rysunków i twojej wiedzy na temat tkanek, wskaż jak najwięcej cech przystosowujących komórkę nerwową, krwinkę czerwoną i komórki mięśnia sercowego do pełnienia swoich funkcji.
Wyjaśnij pojęcie: tkanka (komórka) wyspecjalizowana

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:40:16+01:00
Zad.1
Nabłonek PŁASKI, budujący ściany pęcherzyków płucnych.
Występuje w miejscach gdzie warstwa oddzielająca powinna być jak najcieńsza ale nie powinna utrudniać transportu. Z względu na pełnioną funkcję jest to również nabłonek WYŚCIEŁAJĄCY. komórki silnie splaszczone, wystepuje w pecherzykach płucnych, naczyniach włosowatych, torebce Bowmana w nerkach _ budowa umozliwia sprawna wymiane gazów w płucach, gazów i innych zwiazków miedzy krwia i tkankami, filtracje krwi w nerkach

Nabłonek CYLINDRYCZNY - często górna, wolna powierzchnia komórek ulega dodatkowym modyfikacjom, mogą występować liczne rzęski - jest to tzw. nabłonek MIGAWKOWY, pokrywa powierzchnię dróg oddechowych i tym samym pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń dostających się do nich. komórki walcowatego kształtu z mikrokosmkami w jelicie, lub urzesione w jajowodzie. Budowa pozwala na rozwiniecie powierzchni chłonnej w jelicie lub transport kom. jajowej w jajowodzie.
3 3 3