Odpowiedzi

2009-12-04T00:17:17+01:00
Prosta będąca wykresem funkcji liniowej y=ax+b przecina oś OY w punkcie o współrzędnych (0,b).
W naszym przykładzie b=3m+2, zatem
a) powyżej punktu zerowego przetnie, jeśli b>0
3m+2>0
m>-2/3
b) poniżej punktu zerowego przetnie, jeśli b<0
3m+2<0
m<-2/3