1.Bok rombu ma 5cm, a wysokość tego rombu wynosi 4,8cm. Jedna z przekątnych ma 6cm. Jaką długość ma druga przekątna tego rombu?
2.W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 3cm i 7cm, a kąt przy dłuższej podstawie ma miarę 45stopni. Oblicz pole tego trapezu.
3.Podstawy trapezu mają długości 3cm i 11 cm, pole wynosi 56cm kwadratowych. Oblicz wysokość tego trapezu.
4.W trapezie równoramiennym ramiona mają długość 7 cm, a wysokość 4cm. Pole trapezu wynosi 50cm kwadratowych. Jaki jest obwód tego trapezu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:51:15+01:00
1.Druga przekątna tego rombu ma 7,4cm