Odpowiedzi

2009-12-03T18:13:07+01:00
Niemcy zostają zmuszone do rezygnacji z lotnictwa wojskowego, czołgów i marynarki woj.

Niemcy muszą zmniejszyć liczbę zawodowych żołnierzy do maksimum 100 tys.

Niemcy muszą opuścić okupowane terytoria Belgii, Francji, Luksemburga oraz lewy brzeg Renu

Zostają oni nazwani Republiką Weimarską