Poniższy diagram słupkowy pokazuje,jak zmieniała się powierzchnia i ludność polski w ciągu tysiąca lat jej istnienia.powierzchnia podana jest w tys.km kwadratowych a ludność w milionach. lata ok.1000 powierzchnia 250 km²,ludność 1,0. lata ok. 1370 pow.270 km²,ludność 1,9. lata ok. 1450 pow. 270 km², ludność 2,7. lata ok. 1582 pow. 815 km²,ludność 7,5. lata ok.1634 pow. 990km², ludność 10,0. lata ok.1750 pow. 730 km² ludność 12,0. lata ok. 1815 pow.127 km² ludność 3,0. lata ok.1920 pow. 388 km² ludność 26,7. lata ok. 1939 pow.390 km² ludność 35,1. lata ok.1946 pow. 312 km². ludność 23,6.a)co można z tego diagramu odczytać o przeszłości kraju? b)czy z diagramu tego można odczytać, jaka była powierzchnia w 1700 roku? a jaka mniej więcej mogła być ludność polski w tym roku?

1

Odpowiedzi

2009-12-03T23:17:02+01:00
A) jak na przestrzeni lat zmieniała się powierzchnia i ludność kraju
b) tak, można ale z dokładnością tylko do 50 %

Ale najlepiej sobie sprawdź czy z tyłu w podręczniku ( jeśli jest to zadanie z książki ) są odopowiedzi ;)
8 3 8