1.Daty co i jak:
1605
1610
1620
1621
1627
1648
1655
1654
1667
1672
1683
1699
1696
1772

2.wyjasnij pojecia:
Rokosz
Kampania Handlowa
manufaktura
Melkantynizm
Mibilitacja
Kozacy
Liberum Veto
Ulaszczenie
rokoko
Jurydyka

3.WYmień:
Hetmanów
Królów Polski
Przedstawicieli baroku i Oświecenia.

Z góry dziekuje. 80 PKT !!

3

Odpowiedzi

2009-12-03T17:53:41+01:00
2. manofaktury - jeden zakład produkcyjny skupiający wszystkich pracowników, zmniejszenie kosztów transporty, lepsza organizacja.
Liberum veto (z łacińskiego dosłownie - "wolne «nie pozwalam»"), prawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu i unieważnienie także wszystkich wcześniejszych jego uchwał. Funkcjonowało w Polsce w XVII i XVIII w. Wyrosło z prawa jednomyślności wymaganej do podejmowania uchwał sejmowych. W praktyce wiązało się z wpływami wielkich rodów magnackich na sejmikach i sejmach, a także z interwencją państw obcych w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej.

Nobilitacja, uszlachcenie, prawna forma wejścia do stanu szlacheckiego nieszlachcica i jego potomków. W Europie Zachodniej znana od XIII w., w Polsce od XIV w. Pierwotnie dokonywana przez króla bądź rody rycerskie, miała formę adopcji herbu przez nobilitowanych. W 1413 w Horodle miało miejsce słynne przyjęcie do herbów katolickich bojarów litewskich (Unia polsko-litewska).
Jurydyka (łac. iuridicus = prawny) — osada obok miasta królewskiego, rzadziej enklawa na gruntach miejskich, nie podlegająca władzom miejskim i miejskiemu sądownictwu.


królowie polscy ;( jagielonowie)
Władysłw Jagiełło
władysław warnejczyk
Kazimierz jagielończyk
jan olbracht
aleksander jagielończyk
zygmunt stary
zygmunt august

Daty :
1605 ;
* 11 maja – król Zygmunt III Waza przekazał elektorowi brandenburskiemu Joachimowi Fryderykowi opiekę nad chorym Albrechtem Fryderykiem Hohenzollernem, a przez to i administrację Prus Książęcych.
* 27 września – w bitwie pod Kircholmem, dzięki użyciu husarii, armia polsko-litewska pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza rozgromiła niemal czterokrotnie liczniejszą armię szwedzką pod dowództwem Karola IX Sudermańskiego.
* 11 grudnia – Zygmunt III Waza poślubił Konstancję Habsburżankę.

1610- Zwycięstwo Stanisława Żółkiewskiego nad wojskiem rosyjskim pod Kłuszynem
1620- * 18 września – klęska wojsk polskich w bitwie z Turkami pod Cecorą.
* 15 listopada – w Warszawie niezrównoważony psychicznie szlachcic Michał Piekarski usiłował dokonać zamachu na króla Zygmunta III Wazę.
(1621-- Bitwa pod Chocimiem
1628-# 16 kwietnia – bitwa pod Czarnem, znana także jako bitwa pod Hamersztynem (Hammerstein).
# 7 sierpnia - 8 sierpnia – bitwa pod Tczewem nierozstrzygnięta pomiędzy wojskami polskimi a szwedzkimi. W bitwie ranny został Gustaw Adolf.
1648 r.-Powstanie kozackie
(1655-1660- POTOP SZWEDZKI
1654- Rozpoczęcie Wojny polsko-rosyjska
1667-koniec wojny polsko-rosyjskiej.
1672- Pokój buczacki
reszty nie wiem
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T21:27:54+01:00
1605 27 września – w bitwie pod Kircholmem
1610 27 września – wojska polskie zajęły Kreml moskiewski.
1620 18 września – klęska wojsk polskich w bitwie z Turkami pod Cecorą.
1621 Jerzy Wilhelm Hohenzollern złożył Zygmuntowi III Wazie hołd lenny z Prus Książęcych.
1627 # 7 sierpnia - 8 sierpnia – bitwa pod Tczewem nierozstrzygnięta pomiędzy wojskami polskimi a szwedzkimi. W bitwie ranny został Gustaw Adolf.
# 28 listopada – flota polska zwyciężyła z flotą szwedzką w bitwie morskiej pod Oliwą.
1648 Na Ukrainie wybuchło powstanie Bohdana Chmielnickiego.
1655 25 lipca – kapitulacja pod Ujściem pospolitego ruszenia przed wojskami szwedzkimi Karola Gustawa. Początek potopu szwedzkiego.
1654 Upadek Powstania Chmielnickiego
1667 30 stycznia – w Andruszowie koło Smoleńska podpisano rozejm polsko-rosyjski, który na 13 i pół roku przerwał wojnę z Rosją
1672 # 27 sierpnia – wojna polsko-turecka: po dziewięciodniowym oblężeniu armia turecka zdobyła Kamieniec Podolski.
# 20 września – wojna polsko-turecka: rozpoczęło się oblężenie Lwowa.
1683 odsiecz wiedeńska.
1699 26 stycznia – pokój w Karłowicach.
1696 17 czerwca - śmierć Jana III Sobieskiego. Początek najdłuższego bezkrólewia w Polsce.
1772 5 sierpnia - Rosja, Prusy i Austria podpisują akt pierwszego rozbioru Polski.


Rokosz - powstanie szlacheckie
Kampania Handlowa kampania ktorej glownym celem byl zysk (np handel z indiami badz nowym swiatem)
manufaktura budynek w ktorym recznie produkowano towary
Melkantynizm (chyba markentylizm) Merkantylizm lub ustrój merkantylny – system poglądów ekonomiczno-politycznych, teoria mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu, usilowanie zatrzymania jak najwiekszego bogactwa w panstwie.
Mibilitacja (chyba mobilizacja) Mobilizacja – przejście sił zbrojnych państwa z etatu pokojowego na organizację stanu wojennego, przekształcenie gospodarki pokojowej w gospodarkę wojenną oraz dostosowanie administracji państwowej dla potrzeb wojny.
Kozacy - ludnosc zamieszkujaca ukraine w czasie wielkiej rzeczpospolitej, zyjaca na rozleglych stepach.
Liberum Veto prawo kazdego polskiego szlachcica do zerwania obrad ) nie pozwalam)
rokoko pozny okres baroku, koncowa faza
3 3 3
2009-12-03T21:55:04+01:00
1605 27 września – bitwa pod Kirchorem
1610 27 września – wojska polskie zajęły Kreml moskiewski
1620 18 września – klęska wojsk polskich w bitwie z Turkami pod Cecorą
1621 Jerzy Wilhelm Hohenzollern złożył Zygmuntowi III Wazie hołd lenny z Prus Książęcych
1627 bitwa pod Tczewem
1648 powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie
1655 Początek potopu szwedzkiego.
1654 Upadek Powstania Chmielnickiego
1667 rozejm polsko-rosyjski
1672 wojna polsko-turecka
1683 odsiecz wiedeńska.
1699 pokój w Karłowicach.
1696 śmierć Jana III Sobieskiego
1772 Rosja, Prusy i Austria podpisują akt pierwszego rozbioru PolskiRokosz - powstanie szlacheckie
manufaktura budynek w ktorym recznie produkowano towary
Markentylizm system poglądów ekonomiczno-politycznych
Kozacy - ludnosc zamieszkujaca ukraine w czasie wielkiej rzeczpospolitej, zyjaca na rozleglych stepach
Liberum Veto prawo kazdego polskiego szlachcica do zerwania obrad
2 3 2