Karta gwarancyjna

Przedsiębiorstwo ,,Głos’’ sp. z o.o., dalej zwane ,,Głosem’’, gwarantuje sprawne działanie wieży hi-fi w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja objęty jest materiał oraz wykonanie produktu. Jeśli w czasie dwóch lat ujawnią się wady urządzenia, ,,Głos’’ po uznaniu usterek dokona bezpłatnej naprawy, jeżeli nabywca dostarczy na swój koszt wadliwy sprzęt do ,,Głosu’’ lub jednego z autoryzowanych punktów serwisowych ,,Głosu’’. Gwarancja nie obejmuje kosztów odłączenia i ponownej instalacji sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane wypadkiem, niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją użytkowaniem, podłączeniem do niewłaściwego napięcia, pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna i innymi działaniami natury, a także uszkodzeniem wynikające
z samowolnych napraw dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby.
Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń obudowy, słuchawek, kaset, kolumn, pilota i innych akcesoriów używanych razem ze sprzętem.

Niniejsza karta gwarancyjna jest jedyną formą gwarancji udzielonej przez firmę. ,,Głos’’ nie uznaje roszczeń dotyczących sprzedanego urządzenia wysuwanych na podstawie innych dowodów sprzedaży.


Pytania:
1).Jakie obowiązki zostały zapisane w tekście gwarancji?
2).Na kogo gwarancja nakłada obowiązki?
3).W stosunku do kogo są to obowiązki?
4).Jakie są źródła tych obowiązków?

2

Odpowiedzi

2009-12-04T18:19:32+01:00
Miałam to samo i odpowiedziałam tak :

1.Obowiązek przyjęcia i naprawienia sprzętu gdy się zepsuje
2.gwarancja nakłada obowiązek na uszkodzony sprzęt
3. Obowiązki są i w stosunku do firmy jak i do obywatela, obywatel ma obowiązek zanieść popsuty sprzęt a w stosunku do firmy ponieważ firma ma obowiązek naprawić lub wymienić sprzęt.
4. Naprawianie sprzętu przez firme "głos"
6 5 6
2009-12-04T18:21:25+01:00
1.Że gdy wieża ulegnie zniszczeniu (nie z wlasnej winy) w ciągu 24-miesięcy od daty dokonania zakupu
2.Na swój
3.W stosunku do nas
4.Karta Gwarancyjna
2 3 2