Zadanie. M1. Punkt materialny o masie m= 1 kg porusza się wzdłuż osi 0x po gładkiej
poziomej płaszczyźnie. Równanie ruchu ma postaci x = 10 + 5t + 10t2 przy czym x jest
wyrażone w [m] a czas t w sekundach [s]. Obliczyć wartość siły F działającej na ten
punkt.

Zadanie.M2. Punkt materialny znajduje si_ w polu grawitacyjnym ziemi (g=9,81 m/s2 )
na wysokości 100 metrów i ma prędkość poziomą v0x = 10 m/s. Oblicz całkowitą
energię mechaniczną makroskopową a także prędkość w momencie zetknięcia z
powierzchnia ziemi przy założeniu, że dla t= 0 punkt zaczął swobodnie spadać

1

Odpowiedzi

2009-06-05T16:15:44+02:00
Zadanie mozna rozwiazac tylko przy pmocy pochodnych
ma=F
gdzie a to druga pochodna z x(t)
m=1kg
x(t) = 10 + 5t + 10t²
x(prim)=5+20t
x"=20
F=1*20N
ODP F=20N

--------------------------------
(g=9,81 m/s2 )
h=100
Vy²= 10 m/s.
tu brakuje masy przyjmuje m=1kg jak w/w
...................
To jest zadanie z rzutu pozimego
Obliczma predkosc pionowa przy ziemi
metoda energrtyczna tylko wrucho pionowym
mgh=1/2mVy²------->Vy²=2gh

Calkowita predkosc to suma wektorowa Vx i Vy

V=√( Vox²+ Vy²)=√(100+(2*9,81*100)²)
V=√(100+1962)=45,4m/s

calkowita energia to Ek+Ep w dowolnym czasie bo jest const
policze na starcie
E=1/2mVy²+mgh=1/2*100+9,81*100=100*10,31=1031J

Pozdrawiam