Odpowiedzi

2011-08-25T15:27:03+02:00

Początki kalendarza sięgają już starożytności.Niestety,stosowany w starożytności kalendarz nie zgadzał się z obserwowanymi w przyrodzie zjawiskami wynikajacymi z ruchu obiegowego,poniewąż rok zwrotnikowy nie zawiera całkowitej liczby dób,dlatego w 46 r p.n.e Juliusz Cezar wprowadził kalendarz nazwany od jego imienia kalendarzem juliańskim,w którym po trzech latach zwykłych liczących 365 dni następował rok przestępny liczący 366dni.Ten kalendarz stosowany był aż do 1582 roku,kiedy to papież Grzegorz XIII wprowadził reformę kalendarza.Było to konieczne ponieważ przez wieki uzywania kalendarza juliańskiego różnica miedzy rokiem kalendarzowym a rokiem zwrotnikowym wyniosła już 10 dni.Wprowadzony kalendarz gregoriański ograniczył liczbę lat przestęnych w taki sposób,aby róznica między rokiem  zwrotnikowym,a rokiem kalendarzowym pojawiła się po upływie około 3000 lat.Aby tego dokonać,przyjęto następującego zasady:każdy rok,którego licba dzieli się przez cztery,jest przestępny,chyba że jego liczba dzieli się przez 100-rok zwykły z wyjątkiem roku,którego liczba dzieli się przez 400-eok przestępny.Np.rok 1900 nie był przestępny( dzieli się przez 100),a rok 2000 był przestępny(dzieli się przez 400).

 

 

liczę na naj ;D

11 4 11