Odpowiedzi

2012-08-04T07:07:52+02:00

Pasikonik jak i świerszcz są owadami zaliczającymi się do rzędu prostoskrzydłych, które w czasie swojego procesu rozwojowego przechodzą przeobrażenie niezupełne (hemimetabolia). W trakcie przebiegu całego procesu metamorfozy nie pojawia się tutaj stadium poczwarki.
Stadia rozwoju :
- jajo
- larwa (nimfa)
- imago (osobnik dorosły)
*  larwa (nimfa) wykazuje podobieństwo do osobnika dorosłego.
W stadium tym narządy larwalne w przebiegu kilku linień przechodzą sukcesywną modyfikację przeobrażając się w narządy definitywne. Rezultatem każdego linienia jest zwiększenie wielkości ciała larwy, a w ostatecznej wylince osiąga ona wymiary osobnika dorosłego.

1 3 1