Uzupełnij tekst.

Grecu dużą wagę przywiązywali do sprawności fizycznej. Z tego powodu często organizowali zawody ........ . Najważniejszymi z nich były ........ , odbywające sie co 4 lata w ......... . W zmaganiach mogli uczestniczyć wyłącznie ....... . Do popularnych dyscyplin należał pięciobój, w skład którego wchodziły bieg, rzut oszczepem, ..... , skok w dal i zapasy. Nagrody dla zwycięskich zawodników wręczano 5 dnia igrzysk. Otrzymywali oni wieńce z gałązek drzewa oliwnego, które rosło w świątym gaju ..... . Miszkańcy Grecji uważali zwycięzców za nieśmiertelnych. Wdług historyków pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w ........ r. p.n.e.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T18:01:25+01:00
Zawody sportowe, olimpijskie, w Olimpii, wyłącznie mężczyźni ,rzut dyskiem ,w Delfach , 776 r.p.n.e.