Odpowiedzi

2009-12-03T18:46:08+01:00
Analiza SWOT jest efektywną metodą znajdywania Twoich mocnych i słabych stron, a tym samym przekonywania się o okazjach i zagrożeniach jakie na Ciebie czekają. Przeprowadzenie analizy SWOT pomoże Ci skupić się na aktywnościach w obszarach, w których jesteś mocny i w których leżą Twoje największe szanse i okazje.

Aby przeprowadzić analizę SWOT zapisz odpowiedzi na następujące pytania. Jeśli to stosowne – możesz użyć podobnych pytań:
Twoje mocne strony:

* Jakie są Twoje zalety?
* Co robisz dobrze?
* Jakie zalety widzą w Tobie inni?

Okazje, szanse:

* Jakie są okazje, które na Ciebie czekają?
* Jakie są interesujące trendy, których jesteś świadom?

Użyteczne okazje, które mogą z tego wynikać:

* zmiany w technologii i na rynku;
* zmiany w polityce państwa związane z Twoją dziedziną;
* zmiany w stylu życia ludzi, populacji, itp.;
* inne, lokalne wydarzenia.

Zagrożenia:

* Jakie przeszkody Cię czekają?
* W jakich konkurencjach bierzesz udział?
* Czy w Twojej pracy, produktach lub usługach zmieniają się specyfikacje lub wymagania?
* Czy zmiany technologii zagrażają Twojej pozycji?
* Czy masz długi, problemy z gotówką?

Przeprowadzenie tej analizy będzie często uświadamiające – pozwala dostrzec to co należy wykonać, pozwala też ujrzeć problemy w perspektywie.

Możesz zastosować analizę SWOT także do Twojej konkurencji – to może dać interesujące spojrzenie!

Przykład analizy SWOT dla małej firmy konsultingowej:
Mocne strony:

* Jesteśmy w stanie zareagować szybko, gdyż nie mamy rozwiniętej biurokracji, nie potrzebujemy zgody wielu wyższych przełożonych.
* Jesteśmy w stanie zagwarantować dobrą opiekę klienta; tymczasowy mały nakład pracy pozwala na poświecenie sporej ilości czasu dla klientów.
* Nasz czołowy konsultant ma bardzo dobrą reputację na rynku.
* Możemy szybko zmienić kierunek rozwoju jeśli zauważymy, że nasz marketing nie jest skuteczny.

Słabe strony:

* Nasza firma nie jest znana na rynku.
* Mamy mały zespół ludzi, ze stosunkowo słabymi umiejętnościami.
* Jesteśmy nieodporni na brak pracowników – np. ich choroby, odejście.
* Nasza sytuacja finansowa jest niepewna w początkowych fazach rozwoju.

Okazje:

* Nasz sektor rynkowy rozszerza się, dając wiele okazji na sukces w przyszłości.
* Nasza lokalna rada miejska pragnie wspierać lokalny biznes.
* Nasi konkurenci mogą być wolniejsi we wdrażaniu nowych technologii.

Zagrożenia:

* Czy zmiany technologii zmienią ten rynek poza naszą możliwość do przystosowania się?
* Mała zmiana w skupieniu dużego konkurenta może zmyć nas z naszej pozycji na rynku.

Firma ta, zajmująca się doradztwem, może zdecydować się więc na specjalizację w szybkich odpowiedziach, dobrych usługach dla lokalnych przedsiębiorstw. Reklamy znalazłyby się w wybranych, lokalnych publikacjach. Powinna starać się być jak najbardziej "na czasie" ze zmianami w technologii.
Kluczowe punkty:

Analiza SWOT jest szkieletem dla analizy Twoich mocnych i słabych stron, okazji i zagrożeń, które Cię czekają. Może pomóc Ci skupić się na Twoich mocnych stronach, zminimalizować słabości i wykorzystać możliwie maksymalnie możliwą przewagę w okazjach, które się trafią.