Zad.
Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopsów i 24 dziewcząt.
c) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczestników startowało w tych zawodach ?
d)Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt ?
e) Po sukcesie w zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy ?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T18:05:21+01:00
A)
36+24=60

60 - 100%
24 - x
x= ( 24*100%)/60 = 40%
b)

24 - 100%
x - 37,5%
x=(37,5%*24)/100%=9
24-9= 15 dziewcząt nie brało udziału
c)

60 - 100%
x - 85%
x=(60*85%)/100%=51 członków klubu Tęcza brało udział w zawodach lekkoatletycznych

x - 100%
51 - 17%
x=(51*100%)/17%=300 uczestników startowało w zawodach

d)
x - 100%
24 - 10%
x=(24*100%)/10%= 240 dziewcząt jest w szkole

x - 100%
36 - 20%
x=(36*100%)/20%= 180 chłopców jest w szkole
180+240=420 uczniów jest w szkole

(240/420)*100%≈57% w szkole jest dziewcząt
(180/420)*100%≈43% w szkole jest chłopców
57%-43%= 14% o tyle mniej w szkole jest chłopców

e)
84-60=24
60 - 100%
24 - x
x=((24*100%)/60 =40%
2009-12-03T18:11:53+01:00
A) 60 * 85% / 100 = 51

51*100/17=300
Odp.: W tych zawodach startowało 300 osób.
b)
24*100/10= 240 - dziewczyn w szkole
39*100/20= 180- chłopców w szkole
Odp CHłopców jest mniej o 75 % /
c) 144 * 100/ 60 = 240 240 - 100 = 140
Liczba uczestników wzrosła o 140 uczniów .