Podaj wyniki :
3% ze 150 zł
22% ze 40 zł
7% ze 20 zł
7% ze 20 zł
________________________
podaj ceny po obnizce.

230 zł obniżono o 50%
240 zł obniżono o 25%
1200 zł obniżono o 30%
350 zł obniżono o 10%
680 zł obniżono o 20%
80 zł obniżono o 15%
_________________________

wpisz w kwadrat dowolna liczbe i uzubeplnij grafy
.... zmienijsz o 50% ... powiększ o 50%
..... zwiększ o 10% .... zmniejsz o 10%

2

Odpowiedzi

2009-12-03T18:18:24+01:00
3% ze 150 = 145,5
22% ze 40 zł= 31,2
7% ze 20 zł=18,6
230 zł obniżono o 50%=115
240 zł obniżono o 25%=180
1200 zł obniżono o 30%=840
350 zł obniżono o 10%=315
680 zł obniżono o 20%=544
80 zł obniżono o 15%=68
________________________
  • Agy
  • Początkujący
2009-12-03T18:19:46+01:00
3% ze 150 zł = 4,5
22% ze 40 zł =8,8
7% ze 20 zł 1.4230 zł obniżono o 50% = 115
240 zł obniżono o 25% = 180
1200 zł obniżono o 30% = 840
350 zł obniżono o 10%=315
680 zł obniżono o 20%= 217
80 zł obniżono o 15%= 68

100 zmienijsz o 50% 50 powiększ o 50%
200 zwiększ o 10% 220 zmniejsz o 10%