Przystąpiłeś ostatnio do ważnego egzaminu.W liście o długośći 120-150 słów do kolegi z zagranicy napisz:

- kiedy odbył sie egzamin i jakie przedmioty zdawałes
-jak przygotowywałes sie do egzaminu i ile czasu ci to zajeło
-jak sie czułęs przed egzaminem i po nim
-z jakimmskutkiem zdałes egzamin i co czułes po ogloszeniu wyników

1

Odpowiedzi

2009-12-03T18:29:55+01:00
Dear ...
How are you? I hope you are ok.I just got my results and I wanted to write something about them.
Week ago I was writing an ... exam. To be honest, it was one of three other subject that I was trying to pass. The other ones were ... and ... I was prepairing myself to those exams about 2 months by doing past exams and by studing. Before I got the test I felt a bit nervous. For one second I felt like I've forget everything what I was trying to learn, but when I got the test I've put myself together and tried to do my best. After that I felt much better, and it was worth it. Now when I got my results I am happy that I did not waste my time.
And how about you. Did you get your results?
Write soon.
Greetings
...
3 5 3