Odpowiedzi

2011-08-26T23:03:50+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) C₂H₆ + Br₂--->C₂H₅Br + HBr -----bromoetan + bromowodór
2) C₃H₆ + HCl---->C₃H₇Cl -------chloropropan
3) C₄H₆ + Cl₂---->C₄H₆Cl₂ -------dichlorobuten

2011-08-26T23:50:59+02:00

1) etan + Br2 ----->  C2H6+Br2---->C2H5Br+HBr  ---bromoetan+bromowodór

2)propen+HCl----->C3H6+HCl--->C3H7Cl  ----chloropropan

3)butyn+Cl2---->C4H6+Cl2----->C4H6Cl2   ----dichlorobuten