Odpowiedzi

2009-12-03T18:22:55+01:00
Integracja europejska najpełniej wyraża się na płaszczyźnie ekonomicznej, ponieważ dążenie do rozwoju gospodarczego było jej głównym motorem. Integracja Ekonomiczna zapoczątkowana była przez Belgię, Holandię i Luksemburg, które jako pierwsze zawarły unię celną, monetarną i gospodarczą, dając przykład innym krajom Europy. Formalne podstawy integracji ekonomicznej państw WE dał Traktat o utworzeniu EWG. Główne formy integracji ekonomicznej to: strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek oraz unia gospodarczo-walutowa.;)
4 1 4