Proszę o tłumaczenie tego tekstu :D :
Fire tutor Stuart Campbell has ridden a burning motorbike through ten firewalls and has flown a hang glider with both his body and the glider on fire. The most important part is to learn how to set yourself on fire and then put out the flames said Stuard . Of course you have to wear protective fireproof clothes and put a special gel on your skin.There is also a water hose close by. Stunt work can be risky says Chris. People sometimes get nurns and bruises and broken bones but if it wasn't risky at all people wouldn't come on the course. He says that the most difficult stunts are jumps. High falls are the most dangerous. If you make a mistake you'll hurt yoursself. Now why didn't he say that earlier? There was no escape now. Chris told me to get ready to jump. I took a deep breath crossed my fingers and threw myself into space.
DAM NAJLEPSZE :)

2

Odpowiedzi

2009-12-03T18:27:07+01:00
Wyrzucać nauczyciela prywatnego Stuart Campbell pojechał palącym motocyklem przez dziesięć przegród ogniotrwałych i poleciał wieszać szybowiec z zarówno jego ciałem jak i szybowcem na ogniu. Najwięcej ważnej części ma uczyć się jak umieścić siebie na ogniu a następnie wystawić płomienie powiedziany Stuard. Oczywiście musisz nosić ochronne ognioodporne ubranie i kładziesz specjalny żel na twoim skin.There jest również wężem na wodę blisko. Kaskaderstwo może być ryzykowne mówi Chrisa. Ludzie czasami dostają nurns i stłuczenia i złamane kości jeśli jednak to nie było ryzykowne wcale ludzie nie przyszliby na kursie. On mówi, że najtrudniejsze wyczyny kaskaderskie są skokami. Wysoko upadki są najniebezpieczniejsze. Jeśli popełniasz błąd zadasz ból yoursself. Teraz dlaczego nie powiedział tego wcześniej? Tam nie był żadną ucieczką teraz. Chris kazał mi przymierzać się do skoku. Zrobiłem głęboki wdech przekroczyć moje palce i rzucił się do przestrzeni.
2009-12-03T18:27:59+01:00
Ogień (pożar) *tutor* *Stuart* *Campbell* pojechał wypalanie (palenie się) *motorbike* przez dziesięć *firewalls* i przyleciał wieszają (wisieć) *glider* jak z jego ciałem (organ) taki *glider* na ogniu (pożar). najwięcej (najbardziej) istotna część jest uczyć się (poznawać; dowiadywać się) jak umieszczać (komplet; orientacja; odkładać; przystępować) siebie (samodzielnie) na ogniu (pożar) i potem usuwać (usunął; usunięty) ognie *Stuard* . Oczywiście wy musicie nosić ochronne *fireproof* tkaniny i kłaść (położył; położony) specjalny gel na waszym *skin.There* jest także wodna pończocha zamykać (bliski; obok; dotyczyć) przez. *Stunt* praca może być ryzykowna mówi (przemawia) *Chris*. Zasiedlać (ludzie; lud; ludowy) czasem otrzymują (dostawać; rozumieć) *nurns* i *bruises* i złamane (naruszony) kości (dolar) ale jeżeli to nie był ryzykowny przy całych ludziach (lud) nie nadchodziłby kurs. On mówi (przemawia) co najwięcej (najbardziej) trudny *stunts* są susy. Wysokie opadania są najwięcej (najbardziej) niebezpieczny. Jeżeli wy wyrabiacie błąd wy będziecie zadawaliście ból (odczuwać ból) *yoursself*. Teraz dlaczego zrobił nie on mówią (przemawiać) co wcześniejszy (wcześniej)? nie było żadnej ucieczki teraz. *Chris* powiedział (opowiedział; opowiedziany; dostawać wiadomość) ja przygotowywać skakać. wezmę głębokie oddychanie przecinał moje palce i rzucał siebie (samodzielnie) do miejsca. (niektorych słow nie rozumiałam )