Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T18:31:09+01:00
Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości. Różnica tkwi w wyrazie być to be - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego. Past Continuous jest trybem niedokonanym.

liczba pojedyncza liczba mnoga
1 osoba I was we were
2 osoba you were you were
3 osoba he was
she was
it was they were

Do tego dokładamy czasownik z końcówką -ing i zdanie w Past Continuous gotowe.

Tom was writing the letter all day yesterday. Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień.
Yesterday at about eight we were listening to the music. Wczoraj około ósmej słuchaliśmy muzyki.
What were you doing on Friday? Co robiliście w piątek?
He wasn't working in the garden two days ago. On nie pracował w ogrodzie dwa dni temu.
9 2 9
2009-12-03T18:31:56+01:00
Yesterday, the day before yoesterday, sometime ago ,
10 4 10
2009-12-03T18:31:57+01:00
While
yesterday
then
at that time
8 3 8