Odpowiedzi

2009-12-03T18:35:08+01:00
Dorosłe formy ponad tysiąca gatunków tasiemców (Cestoda) pasożytują w przewodach pokarmowych (najczęściej w jelitach) wszystkich rodzajów kręgowców, nie wyłączając człowieka. Choroby wywoływane przez nie nazywają się tasiemczycami (cestodozami). Przechodzą złożony cykl rozwojowy ze zmianą żywicieli. Żywicielami pośrednimi są bezkręgowce lub kręgowce, natomiast ostatecznymi z reguły kręgowce, u których żyją głównie w przewodzie pokarmowym. Pierwszym stadium larwalnym jest onkosfera zaopatrzona w 6 haczyków embrionalnych; drugie stadium larwalne może mieć rozmaitą postać. Długość ciała waha się w granicach od kilkuset mikrometrów do kilku, a nawet kilkunastu metrów (np. u bruzdowca szerokiego do 20 metrów). U większości gatunków ciało składa się ze skoleksu (główki), szyjki i proglotydów tworzących tzw. strobilę (nazwaną tak ze względu na wiekowe ułożenie członów przypominające strobilizację u parzydełkowców). Na skoleksie występują narządy czepne w postaci bruzd przyssawkowych (u tasiemca bruzdogłowca) lub przyssawek (u tasiemców uzbrojonych i nieuzbrojonych) oraz kurczliwego ryjka opatrzonego hakami (u tasiemca uzbrojonego). Szyjka jest strefą wzrostową i na ogół w ciągu całego życia tasiemca odrastają od niej nowe człony. W zależności od stopnia rozwoju układu rozrodczego wyróżnia się w strobili kolejno człony niedojrzałe, dojrzałe i maciczne. W członach dojrzałych wykształcają się samodzielne układy rozrodcze męskie i żeńskie, w końcu powstaja gamety. Człony maciczne zawierają silnie rozwiniętą macicę, pozostałe zaś elementy obu układów rozrodczych częściowo w nich zanikają. Liczba członów strobili zależy od gatunków i może wynosić od 3 do kilku tysięcy. U niektórych gatunków brak jest członowania zewnętrznego (np. u rzemieńca).
Tasiemiec dojrzewa w ciągu kilku tygodni (najczęściej od 5 do 12) i żyje w żywicielu ostatecznym nawet do 20 lat. Zarażenie tasiemcem uzbrojonym u żywiciela ostatecznego, zwane tasiemczycą lub wągrzycą objawią się u człowieka poprzez mdłości, silne bóle głowy, lub całkiem przeciwnie brak jest jakichkolwiek objawów. Zależy to od tego czy choroba przebiega przewlekle czy też nie, oraz od miejsca zlokalizowania tasiemca. Od zarażenia do wystąpienia objawów wągrzycy może upłynąć od kilku miesięcy do około 20 lat.Chyba pomogłam:)
2009-12-03T18:35:25+01:00
Tasiemiec to glista żyjaca w organiźmie człowieka lub zwierzęcia, Jest ona pasożytem.Zyje beztlenowo.Połyka ona pokarm który my jemy. Może on być w organiźmie przez brak higieny.